Wij bieden vanaf heden GRATIS de dienst aan om te zorgen voor de verwerking van uw volle naaldcontainers en medisch afval en dit onder volgende voorwaarden:

Wij aanvaarden enkel medisch afval dat verpakt is in een MEDIBOX (ziekenhuisdoos van 50L) waarop
uw naam en adres duidelijk vermeld zijn.

De MEDIBOX mag volgende zaken bevatten :

  • Volle en definitief gesloten naaldcontainers (geen plastiekflessen of dergelijke)
  • Vervallen geneesmiddelen, lege medicijnflesjes, ampullen, …
  • Afval van de geneeskundige behandeling van mensen en dieren besmet met een besmettelijke ziekte zoals spuiten zonder naald, sondes, catheters, verbanden, …
  • Alle medische afval van chemobehandelingen die thuis worden afgekoppeld dienen in de medibox gedeponeerd te worden. U stopt per afkoppeling per patient deze best nog in een afgesloten zak en daarna in de medibox (dit is de kartonnen doos met de gele zak).

De gevulde MEDIBOX mag niet meer wegen dan 10 kg en moet op een correcte wijze afgesloten zijn. Dus de Medibox mag niet hoger gevuld worden dan de aan gegeven stippelijn.

Afvalstoffen met een verhoogde radioactiviteit zijn niet toegestaan. Kosten dewelke gepaard gaan met de aanlevering van een lading met verhoogd stralingsniveau bij eindverwerkers zullen integraal doorgerekend worden aan de betreffende afvalproducent. Ook indien er afval in de medibox zit die daar niet in thuishoort of de Medibox meer weegt dan 10 kg, zullen de daaraan verbonden kosten doorgerekend worden.

De Mediboxen (die voldoen aan bovenstaande criteria) kunnen aangeboden worden op onze firma tijdens onze Opendeurdagen in Juni & Oktober of iedere dag tijdens de normale openingsuren
(MA-VR 8u30-12u en 13u30-17u30 (Vr16u30)). De Mediboxen kunnen ook meegegeven worden aan de vertegenwoordigsters tijdens één van hun bezoeken.
We komen echter geen Mediboxen op afroep ophalen.

Een verwijderingsattest bedoeld voor de OVAM wordt toegestuurd aan al de personen die deel uitmaken van de selectie van OVAM en die verplicht zijn om de formulieren betreffende melding van
afvalstoffen in te vullen. Gelieve dit attest uitdrukkelijk aan te vragen als U deze formulieren van OVAM dient in te vullen.

Per aankoopschijf van 500€ per kalenderjaar, wordt 1 medibox gratis verwerkt. Indien U niet aan dit bedrag komt zal de verwerking doorgerekend worden aan 8,84 euro/kg.

Een lege MEDIBOX (ref 01002D) kan bij ons besteld worden tegen de prijs van 4,28 €

Naaldcontainers zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. Zie cataloog of website.

Add another Row